Smart Medical

  • Nadgledanje visine

    Senzori za pametni fizički pregled. Proces fizičkog pregleda treba da dobije visinu i težinu osoblja.Tradicionalna metoda mjerenja je korištenje ravnala.Upotreba ultrazvučne tehnologije za...
    Čitaj više
  • Detektor vazdušnih mehurića

    Senzori za praćenje mjehurića u infuzionoj cijevi: Detekcija mjehurića je vrlo važna u aplikacijama kao što su infuzijske pumpe, hemodijaliza i praćenje protoka krvi.DYP je predstavio senzor mjehurića L01, koji se može koristiti...
    Čitaj više