Detektor vazdušnih mehurića

Detektor vazdušnih mehurića

Senzori za praćenje mjehurića u infuzijskoj cijevi:

Detekcija mjehurića je vrlo važna u aplikacijama kao što su infuzijske pumpe, hemodijaliza i praćenje protoka krvi.

DYP je predstavio senzor mjehurića L01, koji se može koristiti za kontinuirano praćenje tekućina i otkrivanje mjehurića neinvazivnom metodom.Senzor L01 koristi ultrazvučnu tehnologiju da aktivno identifikuje da li postoji prekid protoka u bilo kojoj vrsti tečnosti.

DYP ultrazvučni senzor mehurića prati mehuriće u cevovodu i daje signale.Mala veličina, dizajnirana za jednostavnu integraciju u vaš projekat ili proizvod.

· Stepen zaštite IP67

· Ne utiče na boju tečnosti

·Radni napon 3.3-24V

·Jednostavna instalacija

·Pogodno za cijev za infuziju od 3,5-4,5 mm

·Nema potrebe za akustičnim spojnim sredstvom

·Neinvazivno mjerenje

· Razne izlazne opcije: prekidački izlaz, NPN, TTL izlaz visokog i niskog nivoa

Detektor vazdušnih mehurića

Povezani proizvod

L01