Robot za čišćenje - izbjegavanje prepreka

Gradski centar u Shenzhenu

Građanski centar Shenzhen je sveobuhvatna zgrada s višestrukim funkcijama kao što su općinska narodna vlada Shenzhen, narodni kongres općine Shenzhen, muzej Shenzhen, dvorana Shenzhen, itd. To je administrativni centar Shenzhen, glavna kancelarija općinske vlade i mjesto za javna zabava.Postala je imidž gradske vlade Shenzhen, najpoznatije zgrade u Shenzhenu.

Candela roboti koriste A02 naše kompanije, usporavaju i izbjegavaju pješake kada otkriju pješake, te slijeću i rade u Civic Center Plaza, uglavnom odgovorni za čišćenje trgova i reciklažu smeća.